DumnyBrodacz.pl - Twój Męski Sklep

Klub Dumnego Brodacza - Regulamin

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM KLUB DUMNEGO BRODACZA

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne regulaminu
 2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego
 3. BroCoiny w Programie Lojalnościowym
 4. Dane osobowe

I

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 1. Organizator: Organizatorem programu jest DumnyBrodacz.pl Bartosz Domin (adres siedziby: ul. Koronowska 9, 86-022 Kotomierz i adres do doręczeń: Bartosz Domin ul. Produkcyjna 3A/69, 85-790 Bydgoszcz); NIP: 5543013191; REGON: 525199430, adres e-mail: kontakt@dumnybrodacz.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 694 247 686.
 2. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.dumnybrodacz.pl na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 3. BroCoiny: odpowiednik punktów dla Programu Lojalnościowego Klub Dumnego Brodacza.
 4. Konto Klienta: zarejestrowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.dumnybrodacz.pl konto Klienta umożliwiające zbieranie i wykorzystywanie punktów.
 5. Stały Rabat: Rabat udzielany na każde zamówienie po osiągnięciu określonego progu punktów na Koncie Klienta.

Postanowienia ogólne

 1. Program rozpoczyna się w dniu 01.02.2022 na czas nieokreślony i obejmuje wszystkich Klientów, którzy w czasie trwania programu posiadają zarejestrowane Konto Klienta.
 2. Celem programu jest nagradzanie Klientów poprzez przyznawanie punktów za dokonane w sklepie zakupy i umożliwienie wymiany punktów na rabaty do kolejnych zakupów.

II

Uczestnicy Programu Lojalnościowego

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może zostać każda osoba, która:

 • zarejestruje swoje Konto Klienta w Sklepie,
 • zaakceptuje Regulamin Sklepu, wybierając stosowną opcję w formularzu rejestracji Konta Klienta.

III

BroCoiny w Programie Lojalnościowym

Uczestnik Programu Lojalnościowego Klub Dumnego Brodacza otrzymuje BroCoiny za zamówienia złożone w Sklepie. BroCoiny naliczane są przez Organizatora na podstawie poniższych zasad:

 1. BroCoiny naliczane są za każde zamówienie złożone w Sklepie z zarejestrowanego Konta Klienta od momentu rozpoczęcia Programu Lojalnościowego Klub Dumnego Brodacza.
 2. Za każdą wydaną w sklepie złotówkę Organizator nalicza 1 BroCoin na Konto Klienta. Zasada ta ma zastosowanie dla wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.
 3. W przypadku niepełnych kwot z wartościami po przecinku ilość naliczanych BroCoinów jest naliczana za pełne wydane złotówki.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu naliczone za zwracane towary BroCoiny są usuwane z Konta Klienta.
 5. Za dołączenie do newslettera Klient może jednorazowo otrzymać 100 BroCoinów.
 6. Za napisanie opinii zakupionego produktu Klient otrzyma jednorazowo 200 Brocoinów.

Wykorzystywanie BroCoinów w Programie Lojalnościowym:

 1. Poszczególne progi rabatowe można zdobyć, osiągając konkretną ilość BroCoinów:
 2. Za zebrane BroCoiny przyznawane są progi rabatowe, które obowiązują do wszystkich zamówień złożonych po ich osiągnięciu.
 3. BroCoiny otrzymane w ramach Programu Lojalnościowego Klub Dumnego Brodacza można wykorzystywać, robiąc zakupy za pośrednictwem Konta Klienta zarejestrowanego w Sklepie.
 4. Sumę dostępnych BroCoinów oraz informację o ilości BroCoinów potrzebnych do osiągnięcia kolejnego progu można sprawdzić, logując się na swoje Konto Klienta.
 5. Rabat naliczany za osiągnięcie progu dotyczy wyłącznie produktów i nie obejmuje kosztów wysyłki.
 6. Poszczególne progi rabatowe można zdobyć, osiągając konkretną ilość BroCoinów:
 • 600 - 3% Stałego Rabatu 
 • 1100 - 5% Stałego Rabatu 
 • 2000 - 8% Stałego Rabatu 
 • 3500 - 10% Stałego Rabatu 
 • 5000- 12% Stałego Rabatu
 • 7500 - 14% Stałego Rabatu
 • 10000 - 15% Stałego Rabatu

IV 

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych — zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora (https://dumnybrodacz.pl/strona/polityka-prywatnosci).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl